TV& VIDEO

Quảng Trị: Cả thôn chỉ một hộ dân

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 09:23 ngày 12/06/2018

VTV.vn - Trên địa bàn huyện Triệu Phong (Quảng Trị) có một thôn có một hộ dân sinh sống. Tất cả các chức vụ trưởng thôn kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận chỉ một người đảm nhiệm.

Năm 1992, thực hiện chủ trương di dân "Kinh tế mới Tây Triệu Phong", 40 hộ dân ở các xã vùng đồng bằng huyện Triệu Phong đã lên vùng Tràng Sòi sinh sống. Trải qua một thời gian, với nhiều lý do khác nhau, các hộ dân này đã bỏ về. Hai năm trở lại đây chỉ còn duy nhất mỗi hộ ông Nguyễn Các ở lại. Chủ gia đình cũng là Trưởng thôn, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Chức danh ông Nguyễn Các đảm nhận được chính quyền cho hưởng phụ cấp 1.558.000 đồng/tháng.

Mặc dù chỉ có gia đình mình sinh sống trong thôn, thế nhưng những năm qua, ông Nguyễn Các vẫn có nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp về làm tốt công tác Trưởng thôn và Trưởng Ban Mặt trận thôn. 

Theo thông tư số 09 ngày 29/12/2017 của Bộ Nội Vụ quy định là phải có 400 hộ dân mới thành lập được thôn mới. Đáng ngạc nhiên, câu chuyện thôn chỉ một hộ dân ở Tràng Sòi lại diễn ra từ nhiều năm qua.