TV& VIDEO
Tuyên truyền chống đánh bắt trái pháp luật ở Lý Sơn

Tuyên truyền chống đánh bắt trái pháp luật ở Lý Sơn

VTV.vn - Ngư dân Lý Sơn nỗ lực chống lại các hoạt động khai thác bất hợp pháp dưới mọi hình thức và cam kết thực hiện các chương trình quản lý và kiểm soát nghề cá khu vực.