TV& VIDEO
Hà Tĩnh: Tập trung ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Hà Tĩnh: Tập trung ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thực hiện các giải pháp chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn.