TV& VIDEO
Cơ bản đã khống chế được các dịch bệnh gia súc, gia cầm

Cơ bản đã khống chế được các dịch bệnh gia súc, gia cầm

VTV.vn - Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến thời điểm này đã cơ bản khống chế được các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.