TV& VIDEO

Bình Định bắt buộc kê khai giá vé tại các điểm tham quan du lịch

Nguyên Linh, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 09:16 ngày 16/05/2018

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Định đã thống nhất chủ trương: đưa giá vé tham quan các điểm, khu du lịch vào danh mục kê khai giá để quản lý. Và quyết định này có hiệu lực từ 15/5/2018.

Để có sự minh bạch, công khai, không để ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu du lịch Quy Nhơn, ngoài 165 tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú và các đơn vị đang thực hiện kê khai giá với Sở Tài chính thì các điểm tham quan du lịch cũng phải thực hiện quy định này. Thực tế trong thời gian qua, nhất là dịp lễ, tết, tại một số khu du lịch, giá vé tham quan không rõ ràng, minh bạch đã gây thắc mắc, hoài nghi và không hài lòng cho người dân lẫn khách du lịch.