TV& VIDEO

Đà Nẵng ký kết dự án can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật

Thanh Nga, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 19:27 ngày 11/01/2018

Dự án nhận được tài trợ từ Cơ quan Viện trợ Ai Len Iris Aid và Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững Viethealth

VTV.vn - Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hỗ trợ dự án "Nâng cao năng lực và tính bền vững trong phát hiện, can thiệp sớm khuyết tật trẻ em giai đoạn 2017- 2021" đã diễn ra tại Đà Nẵng.

Dựa trên nhu cầu thực tế là nước ta hiện nay chưa thiết lập được hệ thống phát hiện sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi, trong giai đoạn 2012-2016, Tổ chức Iris Aid thông qua Trung tâm Phát triển sức khỏe bền vững Viethealth đã tài trợ Dự án "Nâng cao năng lực và tính bền vững trong hoạt động phát hiện sớm và can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật dưới 6 tuổi" tại 3 quận của Đà Nẵng là Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Vang.

Dự án đã giúp Đà Nẵng đào tạo được đội ngũ chuyên gia về phát hiện sớm và can thiệp kịp thời cho trẻ khuyết tật. Đặc biệt là tập huấn cho cha mẹ trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc. Kết thúc giai đoạn này, Đà Nẵng có trên 80% trẻ khuyết tập được tập phục hồi chức năng.

Để duy trì tính hiệu quả, Tổ chức Iris Aid tiếp tục hỗ trợ cho Đà Nẵng thực hiện dự án này trong giai đoạn 2017-2021, nhằm triển khai đồng bộ trên 7 quận huyện toàn thành phố, giúp cho nhiều trẻ khuyết tật được can thiệp, trợ giúp đúng lúc, ngăn ngừa khiếm khuyết, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội.