TV& VIDEO

Đầu tư thủy lợi ở vùng khô hạn Ninh Thuận

Tấn Quýnh, Hữu Tầm, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 11:03 ngày 18/04/2018

VTV.vn - Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thủy lợi để chia sẻ nguồn nước giữa các vùng sẽ là hướng mở để giải quyết tình trạng khô hạn ở Nịnh Thuận hiện nay.

Trước mắt, đối với những vùng đã cạn kiệt nguồn nước, tỉnh Ninh Thuận đã tính đến phương án dẫn nước về bằng những công trình thủy lợi. Một lần nữa, hoàn thiện hệ thống thủy lợi không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà cũng chính là cách lâu dài để sống chung với nắng hạn.

Giải pháp điều tiết nước ở tỉnh Ninh Thuận lúc này là cân đối nguồn nước theo hướng ưu tiên cho nhu cầu sinh hoạt của người dân và chăn nuôi gia súc, thậm chí tính đến chuyện ngưng sản xuất ở một số vùng. Bên cạnh đó, việc điều tiết nước ở vùng khô hạn Ninh Thuận cũng được thực hiện bằng giải pháp đưa nước từ khu vực này đến khu vực khác nhờ công trình thủy lợi.

Một lần nữa, hoàn thiện hệ thống thủy lợi không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà cũng chính là cách lâu dài để sống chung với nắng hạn.