TV& VIDEO

Hiệu quả mô hình nông nghiệp thông minh tại Quảng Trị

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 11:47 ngày 31/08/2018

Các đại biểu tham quan mô hình CSA lúa tại HTX Phước Thị, xã Gio Mỹ, Gio Linh. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

VTV.vn - Mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA) đã tạo được bước đột phá trong quá trình thâm canh cây lúa, cây màu, thay đổi phương thức canh tác cũ.

Qua 02 năm thực hiện mô hình nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã có 15 mô hình, trong đó có 6 mô hình "Cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích" với diện tích trên 430 ha; 6 mô hình "Sản xuất cây trồng cạn như lạc, ngô, đậu xanh… áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm theo hướng hàng hóa" với quy mô gần 54 ha; mô hình "Sản xuất rau an toàn áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm" với quy mô 2 ha.

Thực tế qua 4 vụ triển khai thực hiện các mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu tại Quảng Trị đã tạo bước đột phá trong quá trình thâm canh cây lúa, cây màu, thay đổi phương thức canh tác cũ bằng phương thức canh tác mới, đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hạn chế được thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa nông sản sạch theo hướng bền vững.

Thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ nhân rộng mô hình này đối với cây lúa, rau màu, hồ tiêu với tổng diện tích khoảng 3.500 ha, trong đó riêng cây lúa khoảng trên 3.000 ha.