TV& VIDEO

Kiểm định chất lượng đào tạo trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Thanh Nga, Quang Hưng (VTV8)Cập nhật 16:31 ngày 14/01/2018

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện đơt khảo sát.

VTV.vn - Sáng nay (14/1), Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện đợt khảo sát sơ bộ về kiểm định chất lượng giáo dục.

Đánh giá ngoài của kiểm định chất lượng giáo dục là quá trình khảo sát, đánh giá của các chuyên gia không thuộc trường được đánh giá, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn quy định, làm cơ sở cho người học lựa chọn trường và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học ngoài công lập, từ năm 2011 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục. Và đợt khảo sát chính thức diễn ra từ nay đến hết ngày 18/01 này sẽ làm cơ sở cho việc công nhận kết quả đánh giá ngoài về chất lượng giáo dục tại trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.