TV& VIDEO

Liên kết "3 nhà" phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Diệu Quỳnh, Trần Thành, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 08:55 ngày 25/11/2017

VTV.vn - Theo dự báo, thị trường giải pháp nông nghiệp thông minh toàn cầu khả năng đạt 40 tỷ USD vào năm 2026, thắt chặt mối quan hệ 3 nhà: Nhà quản lý, Doanh nghiệp, Nông dân.

Để thực hiện được sự chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp công nghệ cao đòi hỏi đổi mới chính sách như thúc đẩy sản xuất - chế biến - phân phối sản phẩm nông nghiệp trên nền tảng áp dụng công nghệ; thúc đẩy cạnh tranh trong chuỗi cung ứng nông nghiệp.. để giúp người nông dân đạt thu nhập cao hơn. Muốn vậy, cơ quan quản lý cần mở rộng con đường đưa doanh nghiệp đến gần với nông dân.

3 vấn đề lớn của nông nghiệp Việt Nam hiện nay là lạm dụng hóa chất, sử dụng công nghệ lạc hậu và chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng theo chuẩn quốc tế về an toàn, minh bạch và bền vững. Vì vậy thay đổi tư duy của người nông dân, đưa doanh nghiệp có công nghệ đến gần họ hơn chính là cách để thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao.

Về lâu dài, nền nông nghiệp sạch xây dựng từ công nghệ xanh còn cần các chính sách hỗ trợ ưu đãi về đầu ra nông sản từ phía Nhà nước, có cơ chế khuyến khích nông dân canh tác sạch, an toàn cũng như ngăn cấm và xử lý mạnh tay với tình trạng sử dụng vật tư hóa chất nông nghiệp có nhiều độc tố..