TV& VIDEO

Quảng Nam: Thêm 5000 hộ giảm nghèo trong năm 2019

Công Dũng – Văn PhátCập nhật 06:59 ngày 20/11/2019

VTV.vn - Để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, năm 2019 này tỉnh Quảng Nam tập trung mọi nguồn lực giảm nghèo và ưu tiên đầu tư cho những huyện nghèo.

Từ đầu năm đến nay tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các chương trình 30a, 135 ở 6 huyện nghèo, 74 xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, vùng dân tộc và miền núi. Theo đó, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, dân sinh với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 350 tỷ đồng và toàn tỉnh đã giảm được 5.000 hộ nghèo… Những đối tượng được ưu tiên hỗ trợ chủ yếu là các hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo bền vững, đặc biệt là hộ nghèo thuộc chính sách người có công, hộ nghèo dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo… Các địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các dự án của trung ương và tỉnh, nguồn xã hội được hỗ trợ sinh kế để cải thiện thu nhập vượt qua chuẩn nghèo, cận nghèo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!