TV& VIDEO

Quảng Nam ưu tiên phát triển giao thông miền núi

Công Dũng - Đình Hiêp (VTV8)Cập nhật 15:08 ngày 15/05/2019

VTV.vn - Quảng Nam đầu tư đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường huyện, đường giao thông liên xã, đồng thời đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất và giao thương.

Để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội hài hoà giữa vùng đồng bằng và miền núi, Quảng Nam xác định giao thông là chìa khoá phát triển. Bên cạnh đó, Quảng Nam còn chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm 2019, Quảng Nam sẽ đầu tư khoảng 270km đường giao thông nông thôn, miền núi với tổng kinh phí khoảng 240 tỷ đồng. Trong đó, toàn tỉnh sẽ kiên cố hóa 90km đường huyện và bê tông hóa 180km đường giao thông nông thôn. Theo đó sẽ ưu tiên cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời gắn kết với các dự án du lịch, để tranh thủ nguồn lực tập trung đầu tư trong lĩnh vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!