TV& VIDEO

Quảng Nam: Yêu cầu Trường Mầm non Măng Non thu hồi các khoản chi sai

TTXVNCập nhật 15:36 ngày 29/12/2017

VTV.vn - UBND huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) vừa ban hành quyết định về việc xử lý kết luận thanh tra toàn diện các hoạt động thu, chi tài chính tại Trường Mầm non Măng Non.

Trước đó, vào đầu tháng 9/ 2017, nhiều phụ huynh đã làm đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng về những khoản thu bất hợp lý trong năm học 2017- 2018 của Trường Mầm non Măng Non. 

Theo đó, UBND huyện Hiệp Đức yêu cầu bà Võ Thị Minh Tâm,  Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non có trách nhiệm thu hồi 44,4 triệu đồng đã chi sai nộp vào nguồn thu thỏa thuận năm học 2017- 2018 của trường để phục vụ một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học sinh. Các khoản tiền đã chi sai gồm chi dọn vệ sinh các lớp học chứng từ không đảm bảo, các khoản chi không phục vụ trực tiếp chăm sóc học sinh học bán trú, chi thừa. 

Đồng thời, UBND huyện Hiệp Đức yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kiểm điểm trách nhiệm đối với bà Võ Thị Minh Tâm vì chưa thực hiện tốt việc điều hành thu, chi các khoản thỏa thuận để phục vụ một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi dưỡng, dạy học sinh; lãnh đạo Trường Mầm non Măng Non tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường./.