TV& VIDEO

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018

Trâm Anh, Duy Hoàng (VTV8)Cập nhật 11:51 ngày 12/07/2018

Hội nghị nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại; cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thông tin đối ngoại cho khoảng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Bộ chỉ huy quân sự của 63 tỉnh thành trên cả nước.

VTV.vn - Sáng nay (12/7), Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đánh giá về công tác thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, trao đổi kinh nghiệm của một số địa phương làm tốt công tác thông tin đối ngoai, báo cáo chuyên đề quốc tế về quan điểm, chủ trương chính sách đối ngoại của Việt Nam...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại cũng đã chia sẻ cho các đơn vị xây dựng phương thức đẩy mạnh thông tin đối ngoại, xây dựng thông cáo báo chí, cung cấp thông tin cho báo chí... Thời gian qua, tình trạng tụ tập gây rối, làm mất an ninh trật tự diễn ra ở 1 số địa phương khá phức tạp, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương cần xây dựng hồ sơ lập luận phản bác thông tin sai lệch của các thế lực thù địch, cung cấp thông tin thông qua người phát ngôn để chủ động ứng phó. Lãnh đạo Cục Thông tin Đối ngoại cũng nhấn mạnh: báo chí địa phương cần tiếp tục đổi mới theo hướng chủ động, nhạy bén, linh hoạt để góp phần xây dựng, quảng bá hình ảnh của địa phương với thế giới.