TV& VIDEO

Thành lập ba thị trấn Đồng Lộc, Lai Uyên và Tân Thành

TTXVNCập nhật 21:47 ngày 11/07/2018

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, Tân Thành và Đồng Lộc.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều 11/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, trên cơ sở 88,3593 km2 diện tích tự nhiên và 32.028 người của xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính thị trấn Lai Uyên: Đông giáp xã Tân Long (huyện Phú Giáo) và xã Tân Hưng; Tây giáp xã Long Tân (huyện Dầu Tiếng); Nam giáp xã Long Nguyên và xã Tân Hưng; Bắc giáp xã Trừ Văn Thố và xã Cây Trường II.

Thành lập thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên trên cơ sở 26,8821 km2 diện tích tự nhiên và 8.568 người của xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Địa giới hành chính thị trấn Lai Uyên: Đông giáp xã Đất Cuốc; Tây giáp xã Tân Lập; Nam giáp xã Đất Cuốc; Bắc giáp xã Tân Định. Sau khi thành lập thị trấn Lai Uyên và thị trấn Tân Thành, huyện Bàu Bàng có 340,02 km2 diện tích tự nhiên, 92.539 người, 7 đơn vị hành chính cấp xã (6 xã và 1 thị trấn); huyện Bắc Tân Uyên có 400,30 km2 diện tích tự nhiên, 62.598 người, 10 đơn vị hành chính cấp xã (09 xã và 01 thị trấn).

Tỉnh Bình Dương có 2.694,54 km2 diện tích tự nhiên, 1.947.200 người, 9 đơn vị hành chính cấp huyện (1 thành phố, 4 thị xã và 4 huyện), 91 đơn vị hành chính cấp xã (46 xã, 41 phường và 04 thị trấn).

Thành lập thị trấn Đồng Lộc trên cơ sở 18,69km2 diện tích tự nhiên và 6.076 người của xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Địa giới hành chính thị trấn Đồng Lộc: Đông giáp xã Xuân Lộc và xã Mỹ Lộc; Tây giáp xã Thượng Lộc; Nam giáp xã Hà Linh, huyện Hương Khê; Bắc giáp xã Trung Lộc. Sau khi thành lập thị trấn Đồng Lộc: huyện Can Lộc có 23 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 2 thị trấn và 21 xã; tỉnh Hà Tĩnh có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 229 xã, 21 phường và 12 thị trấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất thông qua 2 Nghị quyết: Về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.