TV& VIDEO

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo xử lý cấp bách rác thải ứ đọng ở thành phố Quảng Ngãi

Tăng Thư, Liên Triều (Đài PT-TH Quảng Ngãi)Cập nhật 09:03 ngày 12/07/2018

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cấp bách để thu gom rác sinh hoạt cho người dân.

Liên quan đến rác thải bị ứ đọng ở thành phố Quảng Ngãi trong 5 ngày qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã có công văn hỏa tốc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp cấp bách để thu gom rác sinh hoạt cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện cần thiết tại bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện để lưu chứa tạm thời rác thải sinh hoạt thu gom trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi kể từ ngày 15/7/2018 cho tới khi Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc đưa nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành. Khi nhà máy đi vào vận hành sẽ chuyển toàn bộ lượng rác thải này về xử lý tại nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đức Phổ và Bình Sơn làm việc với Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường MD và Công ty cổ phần Cơ-Điện-Môi trường Lilama có kế hoạch sẵn sàng tiếp nhận một phần rác sinh hoạt từ thành phố Quảng Ngãi và vùng lân cận về xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện kể từ ngày 11/7/2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc khẩn trương xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình theo thiết kế, đưa nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt xã Nghĩa Kỳ vào vận hành đúng tiến độ được duyệt.

UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương chỉ đạo các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập đông người, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Riêng huyện Tư Nghĩa huy động toàn bộ hệ thống chính trị tổ chức vận động, thuyết phục người dân An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ không cản trở việc tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại hố lưu trữ tạm thời của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc.

UBND các huyện Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Sơn Tịnh chủ động xác định vị trí đất phù hợp, xa các khu dân cư và thực hiện chứa tạm rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn kể từ ngày 15/7/2018.