TV& VIDEO

Xây dựng cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực du lịch quốc gia

Văn Chương, Mai Khương (VTV8)Cập nhật 13:00 ngày 01/11/2017

VTV.vn - Chất lượng nguồn nhân lực du lịch không đồng đều, nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, đặc biệt thiếu những vị trí then chốt.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Chính phủ đã ban hành cơ chế đặc thù trong đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Với vị thế là Đại học vùng tại miền Trung – nơi tập trung nhiều danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa thế giới, trong những năm qua, Đại học Đà Nẵng đã chủ động xây dựng chiến lược đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành du lịch các địa phương.

Hiện nay sinh viên có thể học thêm văn bằng 2 từ một ngành nghề khác để chuyển đổi sang ngành du lịch, dựa trên liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp tùy thuộc từng vùng miền và văn hóa để sinh viên có những môn học phù hợp với thực tế, liên quan đến truyền thống của từng địa phương, kể cả liên kết đào tạo với nước ngoài .

Trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương, du lịch là ngành kinh tế mũi  nhọn. Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố sống còn của ngành "công nghiệp không khói" này. Cùng với giáo dục chính thống, quan điểm của các chuyên gia kinh tế là Chính phủ, từng địa phương cần tạo thêm cơ chế, chính sách rõ ràng và cởi mở hơn, nhất là thu hút doanh nghiệp làm du lịch tham gia đào tạo, có như vậy mới sớm giải quyết bài toán nguồn nhân lực chuyên ngành.