TV& VIDEO

Bảo vệ môi trường từ dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp

Tài Toàn, Ngọc Tống (VTV8)Cập nhật 16:39 ngày 19/01/2019

VTV.vn -Bằng việc giúp các hộ chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học từ "Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp", vấn đề ô nhiễm tại tỉnh Bình Định đã được xử lý.

Bình Định là một trong những tỉnh có phong trào chăn nuôi phát triển mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường chăn nuôi vẫn chưa thể khắc phục đang là vấn đề quan tâm của địa phương. Sau khi được Bộ NN&PTNT chọn Bình Định tham gia Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp, đến nay, tỉnh Bình Định đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn và phát triển chăn nuôi bền vững.

Mục tiêu của Dự án mang lại nhằm đảm bảo phù hợp với một trong những mục tiêu chung về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đó là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và bền vững, góp phần sớm hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả quản lý toàn diện chất thải chăn nuôi trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Do vậy, tỉnh cũng rất quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Dự án phát huy hiệu quả hoạt động.

Với những giải pháp đề ra, trong thời gian tới, Ban quản lý Dự án hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm để vận dụng vào thực tiễn hoạt động của dự án một cách có hiệu quả, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững cũng như giải quyết tốt bài toán về xử lý môi trường nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!