TV& VIDEO

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư hơn 20 dự án dịch vụ thủy nội địa

Cập nhật 10:20 ngày 20/09/2018

VTV.vn - Nhằm đưa vào khai thác những tuyến du lịch đường thủy mới, TP Đà Nẵng cho biết từ nay đến năm 2025 cần kêu gọi đầu tư hơn 20 dự án dịch vụ vận tải và bến thủy nội địa.

Việc kêu gọi đầu tư 20 dự án này nhằm khai thác hết tiềm năng của 8 tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn thuộc khu vực sông Cổ cò, tuyến K20, Túy Loan....Trước hết cần đầu tư Bến du thuyền tại khu vực cảng Sông Hàn, cầu tàu tại khu vực cạnh chân cầu phía bắc cầu Nam Ô (sông Cu Đê) và bến tàu du lịch bán đảo Sơn Trà .

Ngoài ra, kể từ ngày 1-1-2019, các tàu khách đang hoạt động có sức chở dưới 50 khách, bảo đảm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa theo quy định và đã lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động (AIS) phải chấm dứt hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến cầu Sông Hàn - cầu Trần Thị Lý và chỉ được hoạt động trên 7 tuyến sông còn lại.