TV& VIDEO

Đà Nẵng tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2021

Hoàng Thủy, Đình QuốcCập nhật 20:51 ngày 24/02/2021

VTV.vn - Xác định được tầm quan trọng của việc tổng điều tra kinh tế, thành phố Đà Nẵng đã và đang tích cực tiến hành triển khai một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 là 1 trong 3 cuộc tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cùng với tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp. Được tổ chức 5 năm/1 lần, tuy nhiên khác với những lần trước, điểm mới của cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại TP Đà Nẵng là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, không sử dụng hình thức phiếu giấy in sẵn như năm 2017, mà áp dụng hình thức thu thập thông tin mới. Điều tra bằng phiếu điện tử trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh (CAPI) và điều tra bằng phiếu trực tuyến sử dụng internet (Webform).

Theo kế hoạch tổ chức triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại TP Đà Nẵng, thời gian thu thập thông tin cụ thể như sau: đối với đơn vị doanh nghiệp từ ngày 01/3 - 10/5/2021; đối với đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 01/3 - 10/4/2021; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng là từ ngày 01 - 25/7/2021. Kết quả sơ bộ tại TP Đà Nẵng sẽ được công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức tháng 02/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Chuẩn bị cho ngày bầu cử trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

VTV.vn - Huyện đảo Lý Sơn thành lập các tiểu ban thông tin tuyên truyền, trong đó có công tác thông tin về ngày bầu cử cho người đi biển và người đi làm xa trở về tham gia bầu cử.