TV& VIDEO

Đắk Lắk: Trợ lực cho kinh tế tập thể phát triển

Đức Hiếu, Hoàng TuyềnCập nhật 17:40 ngày 18/01/2021

VTV.vn - Tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng kể sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án về "Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020".

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án về "Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020" đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có 555 hợp tác xã, thu hút khoảng 64.000 thành viên, gián tiếp tạo việc làm cho khoảng 20.500 lao động. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã ước đạt 1,5 tỷ đồng, tăng 57% so với năm 2015; thu nhập bình quân của thành viên ước đạt 50 triệu đồng, tăng 78% so với năm 2015.

Để có kết quả nay, từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ như: Đào tạo bồi dưỡng tập huấn cán bộ hợp tác xã; ứng dụng đổi mới công nghệ khuyến nông, khuyến công; xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi sản xuất các sản phẩm nông lâm sản chủ lực của tỉnh; ứng dụng đổi mới công nghệ xây dựng nhãn hiệu thương hiệu hàng hóa và nhân rộng mô hình hợp tác xã điển hình; hỗ trợ HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Từ khi thực hiện đề án đến nay, hoạt động của các hợp tác xã đã tự chủ hoạt động, tự nguyện cùng nhau hợp tác để giải quyết nhu cầu chung của thành viên, của cộng đồng trong việc thúc đẩy sản xuất, tận dụng các nguồn lực trí tuệ, lao động, vốn, kỹ thuật, tài nguyên từ đó phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!