TV& VIDEO

Đắk Nông: Kỷ luật tạo nên sức mạnh của Đảng

Xuân Hùng, Mai KhươngCập nhật 21:33 ngày 15/10/2020

VTV.vn - Kỷ luật nghiêm minh trong Đảng là yếu tố then chốt, tạo nên sức mạnh của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã ban hành kế hoạch xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nội dung trọng tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Bằng công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kỷ luật của Đảng được thực hiện với tinh thần đúng nguyên tắc, quyết tâm, quyết liệt, chủ động và hiệu quả, tạo niềm tin trong nhân dân về sức mạnh của tổ chức Đảng các cấp, tạo đà hướng đến thực hiện thắng lợi những mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của các tổ chức Đảng ở tỉnh Đắk Nông đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 984 đảng viên, tăng 231 đảng viên so với nhiệm kỳ trước, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 316 trường hợp. Nội dung đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật chủ yếu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều cán bộ, đảng viên không được làm. Với đặc thù của tỉnh miền núi, những sai phạm nổi cộm của đảng viên thường liên quan đến lĩnh vực đất đai, phá rừng, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và ngân sách - tài chính.

Dù còn những chỉ tiêu chưa đạt được, nhưng bằng vào sự đoàn kết, nhất trí, đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện được mục tiêu quan trọng nhất là "Đến năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển". Chính nhờ việc giữ gìn kỷ luật đảng nghiêm minh mà Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã vượt qua mọi khó khăn, lãnh đạo các cấp chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!