TV& VIDEO

Gia Lai: Thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 08:30 ngày 13/01/2018

VTV.vn - Từ năm 2017, Gia Lai đã kiên quyết thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để đưa vào trồng rừng tập trung theo kế hoạch, đến nay đã có 7.000 ha rừng được trồng mới.

Năm 2017, riêng huyện Đắk Đoa (Gia Lai) đã trồng mới gần 600 ha, tăng hơn gấp đôi so với kế hoạch. Với sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước, nhiều diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã được người dân chuyển đổi trồng thay thế cây lâm nghiệp.

Theo chương trình hành động của UBND tỉnh Gia Lai từ 2016 đến 2020, địa phương này phấn đấu sẽ trồng mới 4.000 ha rừng. Thế nhưng chỉ riêng năm 2017 đã trồng đến 7.000 ha rừng - gần gấp đôi so với kế hoạch.  Đạt được mục tiêu này là nhờ tỉnh Gia Lai đã có cơ chế, chính sách đến tận người trồng rừng, ví dụ như cho người dân tạm ứng trước tiền hỗ trợ để họ yên tâm trồng rừng, gắn với nghề rừng.

Đến năm 2019, Gia Lai sẽ thu hồi trên 30.000 ha đất rừng bị lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích để giao đất cho người dân trồng rừng hưởng lợi, nâng độ che phủ rừng của địa phương.