TV& VIDEO

Hà Tĩnh: Đình chỉ cơ sở kinh doanh không đảm bảo PCCC

Quang Tiến, Thiện Linh (VTV8)Cập nhật 17:56 ngày 01/04/2018

VTV.vn - Công tác PCCC ở các cơ sở kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh còn quá nhiều lỗ hổng, bất cập. Qua kiểm tra, tỉnh đã kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh các cơ sở không đảm bảo.

Qua kiểm tra, một số cơ sở kinh doanh vẫn còn vi phạm các lỗi về công tác PCCC trong quá trình hoạt động. Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát PCCC Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu các cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về phòng chống cháy nổ.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục tăng cường mở các lớp tập huấn nghiệp vụ chữa cháy. Qua đó, nhằm từng bước nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghiêm các quy định PCCC, tăng cường cảnh giác, phòng ngừa cháy, nổ.