TV& VIDEO

Ổn định cuộc sống người dân trong thời tiết khô hạn bất thường

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 17:06 ngày 12/09/2018

VTV.vn - Người dân tỉnh Ninh Thuận từng trải qua nhiều đợt nắng hạn lịch sử. Nhưng, chưa khi nào họ chứng kiến khô hạn bất thường như năm nay- đó là khô hạn ngay trong mùa mưa.

Vào lúc này, nhiều giải pháp cấp bách đã được tỉnh Ninh Thuận đưa ra để ứng phó với tình hình khô hạn đang hết sức trẩm trọng. Yêu cầu đặt ra hàng đầu ở địa phương này là không để người dân thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực. Đáp ứng hai nhu cầu thiết yếu này thực sự là điều không dễ đối với những vùng nắng hạn dai dẳng .

Cùng với ưu tiên hàng đầu là giải quyết nước sinh hoạt thì ổn định sinh kế cho người dân vùng khô hạn cũng được xác định là công việc trọng tâm lúc này ở tỉnh Ninh Thuận. Tại những vùng khó khăn, đã bắt đầu xuất hiện thiếu đói cục bộ.

Lượng nước ở 21 hồ chứa tại tỉnh Ninh Thuận, giờ còn chưa quá 49 triệu m3, chỉ chiếm 1/4 dung tích thiết kế. Chỗ dựa lâu nay của tỉnh Ninh Thuận là nguồn nước  từ hồ Đơn Dương cung cấp thông qua thủy điện Đa Nhim, nhưng giờ mực nước hồ sụt giảm chỉ còn 8% dung tích.

Thực tế đặt ra yêu cầu khá bức bách là việc điều tiết nước ở Ninh Thuận phải thực sự tiết kiệm và hợp lý, mới đảm bảo ổn định cuộc sống người dân vùng khô hạn.