TV& VIDEO

Phú Yên: Bài học về huy động sức dân

Tài Toàn, Huỳnh DanhCập nhật 21:32 ngày 15/10/2020

VTV.vn-Tỉnh ủy Phú Yên đạt chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc huy động các nguồn lực trong đó có việc huy động sức sức dân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Phú Yên đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo, được nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực và thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó có chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Đạt được tiêu chí này, là nhờ phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc huy động tối đa các nguồn lực, trong đó có việc huy động sức dân trong quá trình thực hiện.

Đến năm 2020, toàn tỉnh Phú Yên có 57 xã và 3/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã. Phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn và nhiều mô hình mới, hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai nhân rộng, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Báo cáo Chính trị của tỉnh Phú Yên xác định, trong 5 năm tới, Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng chất lượng. Phấn đấu đến năm 2025, có 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!