TV& VIDEO

Phú Yên: Huy động trên 18.000 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

Toàn Tài, Huỳnh DanhCập nhật 10:51 ngày 28/09/2020

VTV.vn - Nguồn lực đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Phú Yên đã tăng lên đáng kể với tổng nguồn lực trên 18.000 tỷ đồng.

So với giai đoạn 2010 - 2015, nguồn lực đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của tỉnh Phú Yên tăng lên đáng kể. Tổng nguồn lực là trên 18.000 tỷ đồng tăng trên 50%. Trong đó, nguồn vốn tín dụng huy động tăng gần 60%, nguồn ngân sách nhà nước đầu tư tăng trên 32%.

Cụ thể, nguồn vốn bố trí trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới từ năm 2016 đến thời điểm này là 450 tỷ đồng, trong đó vốn sự nghiệp 100 tỷ đồng, đầu tư phát triển gần 300 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn từ nguồn lồng ghép các chương trình, dự án, đề án khác trên địa bàn tỉnh cùng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân hơn 1.900 tỷ đồng. Nguồn huy động tín dụng hơn 8.500 tỷ đồng. Nguồn huy động cộng đồng từ người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội khác, huy động dân, huy động khác gần 6.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Chương trình xây dựng Nông thôn mới còn huy động các nguồn lực từ cộng đồng dân cư như giao thông, thủy lợi... với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bình Định: Du lịch phục hồi sau dịch Covid-19

VTV.vn - Trong trạng thái "bình thường mới”, với việc tập trung thu hút khách du lịch nội địa, Bình Định là cái tên được nhiều khách du lịch Việt lựa chọn.