TV& VIDEO

Quảng Ngãi đưa vào sử dụng 64 tàu cá theo Nghị định 67

Mai Hạnh (Đài PT-TH Quảng Ngãi)Cập nhật 08:00 ngày 17/08/2018

VTV.vn - Thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Quảng Ngãi có 69 tàu được phê duyệt hỗ trợ theo chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp.

Đã có 64 tàu hoàn thành đưa vào khai thác, gồm 10 tàu vỏ thép, 1 tàu vỏ composite, 53 tàu vỏ gỗ. Theo đánh giá của Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi thì phần lớn các tàu cá này khi đưa vào khai thác đều phát huy được hiệu quả, đánh bắt có thu nhập trên biển. Ngoài ra, hiện nay, 2 tàu đang được đóng mới, gồm 1 tàu composite, 1 tàu vỏ gỗ và 3 tàu đã làm văn bản chấp thuận đóng mới. Nhờ được hỗ trợ các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã đóng mới, bổ sung thêm vào đội tàu khai thác công suất lớn từ 800CV trở lên ở địa phương, góp phần phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.