TV& VIDEO

Quảng Trị: Đưa cán bộ về giúp ngư dân đa dạng hóa sinh kế

Hồ Chiến, Trọng Hoàng (VTV8)Cập nhật 09:44 ngày 17/05/2018

VTV.vn - Sau sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung , một trong những biện pháp trọng tâm là hỗ trợ người dân vươn khơi xa đánh bắt và chuyển đổi sinh kế.

Đưa cán bộ nông nghiệp về hỗ trợ bà con ngư dân chuyển đổi sinh kế, tăng gia sản xuất đã được tỉnh Quảng Trị chú trọng triển khai và mang lại hiệu quả tích cực. Đến nay đã có hơn 80 mô hình sinh kế phù hợp với nhu cầu của thị trường như: trồng nén, sả, dứa, lạc phủ ni lông... Về chăn nuôi có mô hình nuôi xen ghép tôm, cua, cá và nuôi bò lai... bước đầu đã và đang phát huy hiệu quả trong sản xuất góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho bà con vùng biển. 

Bên cạnh đó, các cán bộ này cũng đã giúp công tác kê khai, xác định thiệt hại được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, chặt chẽ và tích cực. Hiện nay, tình hình môi trường đã ổn định, người dân đã yên tâm đầu tư khai thác, đánh bắt, sản xuất và tiêu thụ hải sản bình thường; các mô hình sinh kế bước đầu có hiệu quả, nông dân có thể tự học hỏi và tự mở rộng sản xuất…Những kết quả này góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân và xu thế phát triển theo hướng đa dạng hóa sản xuất trong tương lai.

Vì sao Trung Quốc xả kho thịt lợn đông lạnh?

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên trong năm 2019, Trung Quốc mở kho thịt đông lạnh dự trữ quốc gia nhằm đối phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trầm trọng.