TV& VIDEO
Hành trình ngày càng lớn mạnh của lực lượng kiểm ngư Việt Nam

Hành trình ngày càng lớn mạnh của lực lượng kiểm ngư Việt Nam

VTV.vn - Lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã trải qua hành trình ngày một lớn mạnh về số lượng tàu và con người, trở thành lực lượng chấp pháp quan trọng trên biển.