TV& VIDEO
Nhà ở xuống cấp - Mất an toàn mùa mưa bão ở Ninh thuận

Nhà ở xuống cấp - Mất an toàn mùa mưa bão ở Ninh thuận

VTV.vn - Vừa trông chờ mưa xuống để thoát khỏi khô hạn nhưng cũng rất lo sợ mỗi khi trời mưa - điều nghịch lý này đang tồn tại trong suy nghĩ của nhiều hộ gia đình ở miền núi tỉnh