Cựu chiến binh hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 người

Cựu chiến binh hiến giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 người

VTV.vn - Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia vừa phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận 2 giác mạc từ một vị cựu chiến binh 83 tuổi.