TV& VIDEO

Sẽ sáp nhập các trung tâm y tế trên cả nước thành Trung tâm kiểm soát dịch bệnh

Kim Xuân, Thanh LongCập nhật 12:30 ngày 22/08/2017

VTV.vn - Theo lộ trình đến năm 2020, 63 tỉnh thành sẽ phải hoàn tất việc sáp nhập các trung tâm y tế tại mỗi tỉnh thành một đơn vị thống nhất là Trung tâm kiểm soát dịch bệnh.

Việc sáp nhập các trung tâm y tế tại mỗi tỉnh thành một đơn vị thống nhất giúp rút gọn các đầu mối hành chính của ngành y tế tại địa phương, tránh sự chồng chéo, thừa các vị trí không cần thiết.

Hiện cả nước đã có 46 tỉnh thành phố có quyết định thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật , trong đó hơn 20 tỉnh đã đi vào hoạt động. Đại diện Bộ Y tế cho biết: để việc sát nhập có hiệu quả và việc tinh giản là đúng nghĩa, công tác giám sát tại các địa phương cần đặc biệt quan tâm. Bộ Y tế quyết không để tình trạng thuyên chuyển người từ chỗ này qua chỗ kia theo kiểu "bình mới rượu cũ". Tuy nhiên, việc sáp nhập tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phân bổ chức danh cán bộ.