TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Alo 8!8!8! - 29/10/2016

  • Alo 8!8!8! ngày 29/10/2016 với một số nội dung chính: Dự án sân gôn Lăng Cô gần 6 năm vẫn chưa được triển khai; Quảng Trị: Xói lở công trình đập Nam Thạch Hãn...