TV& VIDEO

Tin sáng VTV8 - 24/8/2019

  • Tin sáng VTV8 - 24/8/2019 với những nội dung đáng chú ý: Công viên bỏ hoang gây lãng phí; Sắp mở đường bay Phnom Penh - Đà Nẵng...