TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 02/11/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 02/11 với nội dung đáng chú ý: Mưa lũ gây thiệt hại tại miền Trung-Tây Nguyên; Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các.