TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 04/11/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 04/11/2016 với những nội dung chính: Nhiều nơi ở Nam Trung Bộ bị ngập sâu; Cứu nạn thành công tàu DNA 0494;...