TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 06/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 06/7/2016 có những nội dung chính: Ít nhất 1 người chết do mưa lũ tại Quảng Ninh; Chuyển đổi nghề cho ngư dân bị ảnh hưởng do hải sản chết; Thiếu cơ chế quản lý trang tin tức giả mạo trên mạng xã hội...