TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 07/8/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 07/8/2016 có những nội dung chính: Hoàng Xuân Vinh với chiến tích lịch sử; Kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết; Lộ trình nào cho tuyến xe buýt Đà Nẵng - Huế...