TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 08/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 08/9/2016 với những nội dung chính: Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường làm việc với Formosa; Cá chết hàng loạt trên sông Sa Lung Quảng Trị;...