TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 10/01/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 10/01 với các nội dung đáng chú ý: Festival khởi nghiệp toàn quốc; Tình hình vé tàu tết tại ga Đà Nẵng; Nhiều cánh đồng ở Tây Nguyên bị bỏ không vì khô hạn.