TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 10/3/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 10/3/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng hạ thủy tàu vỏ thép đầu tiên theo nghị định 67; Báo động tình trạng mất an toàn giao thông đường sắt; Nông dân gặp khó vì lúa trổ sớm...