TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 11/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 11/9/2016 với những nội dung chính sau: Diễn biến mưa giông ở Bắc trung Bộ; Hiệu quả mô hình cổng trường an toàn....