TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 13/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 13/6/2016 với một số nội dung đáng chú ý: IS nhận trách nhiệm vụ xả súng tại Orlando, Mỹ; Cháy rừng tại Nghệ An; Lan tỏa phong trào tình nguyện hiến máu; Cả xã phải phạm luật để có đất sản xuất...