TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 13/7/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 13/7/2016 với một số nội dung đáng chú ý: Phản ứng quốc tế về phán quyết vụ kiện Philippines - Trung Quốc; Hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất sau hạn; Nội các Anh có thể có thêm thành viên nữ...