TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 14/02/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 14/02 với các nội dung đáng chú ý: Đà Nẵng tăng cường kiểm soát giá cả sau Tết; Làm đường giao thông đầu năm ở vùng cao; Khách du lịch đến Đà Nẵng trong dịp Tết tăng vượt dự báo.