TV& VIDEO

Bản tin 11h30 - 14/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 14/6/2016 có những nội dung chính: Tình hình nắng nóng trên diện rộng ở miền Trung; Lũ về bất ngờ cuốn trôi nhiều tàu thuyền tại Bình Thuận; Độc đáo cánh đồng lúa 4 màu hình bản đồ Việt Nam...