TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 16/6/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 16/6/2016 có những nội dung chính: Mở rộng phạm vi tìm kiếm phi công và máy bay Su-30 MK2; Người dân Đà Nẵng phải sử dụng nước sinh hoạt nhiễm mặn; Lấn chiếm đất rừng bằng cách đốt rừng...