TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 19/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 19/9/2016 với nội dung đáng chú ý: Chủ đầu tư thủy điện sông Bung 2 đang làm phương án đền bù; Nâng giá trị lúa gạo miền Trung; Bế mạc hội nghị lần thứ 17 phong trào không liên kết.