TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bản tin 11h30 - 20/9/2016

  • Bản tin 11h30 ngày 20/9/2016 với những nội dung chính: Khai mạc kỳ họp cấp cao đại hội đồng liên hợp quốc; Công bố chất lượng hải sản 4 tỉnh Bắc Miền Trung;...